Om krysantemum

Betegnelsen krysantemum eller vinter­asters dækker over talrige former af blomsten, som er fremkommet ved en række krydsnin­ger mellem arter og hybrider. I Kina og Ja­pan er stamfor­merne vildtvoksende, hvor man længe før vores tidsregning allerede var dyrket og foræd­let planterne.
I det 17. århundrede blev planterne ogs dyrket i Nederland, men først i det 19. århundrede indførtes forskellige typer til de amerikanske og europæiske lande, og siden da, er der i flere dele af verden blevet fremavlet spændende sorter af krysantemum planten.

Også kaldet okseøje

Krysantemum kaldes også for okseøje. Det er en staude med opret vækst, dybt indskårne blade og store blomsterhoveder med hvide, gule, brunlige eller rødlige blomster. Krysantemum er desuden en god blomst at have i krukker på terrassen, da den ikke er meget for at blive plantet om og gerne vil stå i solen. Desuden er den lidt senere på færde end de fleste andre sommerblomster. Fra tid til anden går den derfor også under betegnelsen vinterasters.

De forskellige typer ble­vet inddelt i følgende grupper:

  • Anemoneblomstrede: Har kraftige skivekroner og tungeformede randkro­ner.
  • Dekorativ: Har tungeformede kroner, af hvilke de indre er mindre end de ydre i kurven.
  • Enkeltblomstrede: Har rørformede skivekroner og tungeformede randkro­ner.
  • Japanske: Er løst opbyggede, uregel­mæssigt udbredte, mere eller mindre trådformede kroner.
  • Pompon: Har mange små kurve med tungeformede kroner.
  • Rørkronede: Har udelukkende rørfor­mede, lange kroner.
  • Tungekronede: Har indad- eller udadbøjede tungeformede kroner.

 

Enkeltblomstrede krysantemum

Der findes enkeltblomstrede krysantemum både til drivhus og frilandsdyrkning, her sorten ‘Pink Marble’.

 

Japansk krysantemum

Den Japanske krysantemum har løst byggede, næsten trådformede kroner, som er særdeles velegnet til dekorationer.

Krysantemum er en kortdagsplante

Krysantemum er en såkaldt kortdagsplante, idet blomsteranlæg­gene først dannes når dagslyset er under en vis længde. Hos krysante­mum skal dagen være under 14½ time, hvis de skal kunne danne blomsteranlæg, og under 13½ time, hvis blomsterknop­perne skal udvikles.
Temperaturen spiller dog også en stor rolle for krysantemumer, og visse nyere sorter kan danne blomsteranlæg uanset daglængden, hvis deres tempera­turen er tilstrækkelig lav (12-14°C).

 

Frilandskrysantemum:

Desværre er kun få sorter af frilands­-krysantemum helt hårdføre. Det skulle dog ikke medføre, at denne smukke blomst ikke kan findes i haven, og hvis man vil være sikker på at få et rigt flor i hvert efterår, bør nye planter udplantes hvert år i april/maj måned i en kraftig og næ­ringsrig jord – gerne opblandet med velforrådnet kompost.
Sommeren i­gennem, skal der gødes med blandingsgødning(50 g/m²) i maj, juni og juli. Jorden bør aldrig udtørre helt.
Vil man forsøge at overvintre planterne, skal de dækkes med granris og visne blade.

Pottekrysantemum:

Lave krysantemum i potter kan købes i blomsterbutikker hele året og bliver en stadig større og større handelsartikel. Gartneren regulerer dagslysets længde i væksthuset ved hjælp af mørklægnings­gardiner, så man opnår en tilstrækkelig plante-kvalitet. Og i den mørke del af året, gives der tilskudslys.
Den lave vækst, som egner sig bedre til potteplanterne, fås ved at tilføre et væksthæmmende middel, som vandes ned i jorden.
Potte­krysantemum tåler ikke overvanding, eller stående vand i underskålen. Samtidigt bør jorden aldrig tørre helt ud. De skal ikke tilføres gødning, da de er engangsplanter, som kasseres efter afblomstringen.

 

Snitkrysantemum fra væksthus:

For 30 til 40 år siden var de meget stor­blomstrede krysantemum på højeste mode. De var dog utroligt tidkrævende at produce­re, og da planterne både skulle bindes op, samt passes med knibning af sideknop­per, og i dag dyrkes mest de halvstore og småblomstrede sorter, der produce­rer flere blomstrende grene pr. plante og ikke er så arbejdskrævende.

 

Kaskadekrysantemum:

Særlig småblomstrede typer af især østasiatisk oprindelse formes ofte i specialgartnerier ved ned binding af blomsterrankerne. Planterne sælges i fuld blomst og anvendes til dekoration.

 

Pleje:
Krysantemum med knopper, hvor farven kan ses, vil blomstre i op til 4 uger, og den stiller ikke store krav til pasning. Den skal vandes godt, men må gerne tørre let ud mellem vandingerne. Planten foretrækker en lys placering, men ikke i direkte sol. Den holder længst ved en kølig placering. Fjern gerne visne blomster. Gødning er ikke nødvendig.

Efter afblomstring indendøre kan krysantemum plantes ud i haven, hvor den vil blomstre igen, hvis udplantningen sker senest i august. Krysantemum kan ikke overvintre.

 

Vanding af krysantemum

Kuglekrysantemum holder længst, hvis du udsøger dig eksemplarer med flest mulige godt udviklede knopper. Om der er fuldt udsprungne blomster, betyder mindre.

Lad planten blive i potten, og stil denne i en lys skjuler eller krukke. En sort plastpotte bliver meget varm i solen. Du kan med fordel isolere mellem den og skjuleren med fx sammenkrøllet avispapir dækket med barkflis.

Krysantemum er meget følsom med hensyn til vanding. Som de fleste andre planter afskyr den at stå med fødderne i vand. Derfor er det vigtigt med et godt dræn. Men den tåler heller ikke at tørre ud. Så længe det er varmt i vejret, skal den vandes dagligt. Husk også at vande på regnvejrsdage. Selv om bladene bliver våde, kan regnen ikke altid nå ned til jorden i potten.

 

Overvintring er mulig

Der er faktisk omkring 50 pct. chance for, at planten kan overleve en normal dansk vinter. Har du lyst til at eksperimentere, er her opskriften: Tag den afblomstrede plante ud af potten, men skær den ikke tilbage. Plant den i haven på et sted med porøs, veldrænet jord, der holder sig nogenlunde tør om vinteren – fx under en større prydbusk. Dæk med granris, inden frosten sætter ind.Vent og håb det bedste.

 

Anvendelse

Krysantemum er med sine blade og blomster en ofte benyttet spiselig blomst i det asiatiske køkken. De fine, gule blomster har en intens smag, som i dressinger er særdeles velegnede til især fisk. Kronbladene fra krysantemum bidrager til et smukt farvespil i kombination med grøn salat, lys aspargessuppe eller lignende.

Sæson

Hele sensommeren og hen gennem efteråret kan man høste masser af blomster fra sinkrysantemum. Det er først, når frosten viser tænder, at glansen går af den storblomstrende plante. Hvis man vil, kan man desuden let holde planten indendørs som potteplante og derved forlænge sæsonen for at bruge blomster i maden – et livsbekræftende indslag på en grå efterårs dag.