Hvordan lægger man et budget

Skrevet d. 19. januar 2016


Budgetplanlægning

Et budget kan give dig et overblik over, hvor mange penge du har til rådighed, hver måned. Du får hermed et overblik over de indtægter og udgifter du har til dig selv eller din familie. Et budget kan ligeledes give dig et retvisende billede, hvis din økonomi går i en negativ retning.

Med et budget kan du få ro i maven og samtidig have penge på kontoen, hele året. Det er derfor en god idé at få lagt et budget, så økonomien ikke trækker i en forkert retning.

 

Sådan starter du med budgetlægningen

Start med at få et overblik over dine budgetposter, ved at finde de rigtige papirer frem. Det er en god idé at samle de relevante papirer, som skal bruges, så du slipper for at lede efter de forskellige papirer undervejs. Uden forstyrrelser og unødvendige pauser, vil det være lettere at få et overblik over dine budgetposter.
Derudfra kan du beregne dit rådighedsbeløb, ved at bruge gratis budgetværkstøjer.

 

Tilret dine budgetposter løbende

Da der hele tiden kan ske ændringer med dit budget, måske i form at større udgifter eller indtægter, er dit budget ikke en fast størrelse. Du skal derfor revurdere budgettets størrelse løbende, da der kan ske ændringer i din dagligdag. Dette kan bl.a. være et jobskift, ledighed eller at der måske skal omlægges et lån.

 

Skab overblik med et budget

En budgetplanlægning begynder med at du skaber dit et overblik over dine nuværende budgetposter. Dette gælder både dine indtægter og udgifter. Du bør være mindst 1 år foran med dit budget, da det gerne skal vise en oversigt over dine indtægter og udgifter hen over hele året. Begynd dit budget med den måned du befinder dig i nu.

Det kan være en god idé at tjekke dit budget igennem hver 3. måned og eventuelt justere det, så det passer præcist til de aktuelle udgifter og indtægter.

 

Begynd med dine indtægter

Start med at indtaste dine indtægter. Dette kan være din f.eks. være løn, SU, boligsikring og børnepenge. Husk at trække skatten fra beløbene, så du kun regner med det beløb, som du har til rådighed på din konto, hver måned. Hvis disse indtægter varierer fra måned til måned, kan du med fordel udregne et gennemsnit, som du kan bruge som tal.
Beregn dine faste udgifter

I et budget er dine faste udgifter de vigtigste poster, da det er disse, som fortæller hvor meget du vil have til rådighed, efter at omkostningerne er fratrukket dine indtægter. De faste udgifter kan bl.a. være husleje, forsikringer, medlemskab for fagforening og a-kasse, transportudgifter og afbetaling på lån. Her er det nødvendigt at lægge penge til side hver måned, selvom de faste udgifter måske kun skal betales hvert kvartal eller en gang årligt. Ellers kan du risikere, at du ikke har penge nok, når selve regningen skal betales.

Som udgangspunkt bør de faste udgifter prioriteres højere end de variable udgifter, da det er nemmere at regulere de variable udgifter.

 

Variable udgifter til fornøjelser

Når der skal lægges budget, vil der udover de faste udgifter være en række variable udgifter, som er ekstra udgifter. Da disse udgifter ikke er lige store, hver måned, betegnes de som variable. Disse udgifter kan bl.a. dække over ferier, tøj, husholdning, fornøjelser, restaurantbesøg, mobil- og fitnessabonnement.

Du kan få et overblik over dine variable udgifter på din netbank. Det kan være en fordel at kigge et par måneder tilbage, så du kan danne dig et nogenlunde overblik over de forskellige poster. Notér cirka hvor mange penge du har brugt, hver måned og brug det som et gennemsnitsbeløb.

Du kan også tjekke hvor mange penge du har brugt på ferier, i løbet af det seneste år, hvorefter du kan udregne et månedligt beløb.